Избора на стъклопакет е не по-маловажен от избора на профил,що се отнася до топлоизолационните качества на дограмата.Стъклопакетът е продукт от две или повече стъкла, херметически съединени едно с друго с помощта на дистанционна рамка, образуващи затворено междинно пространство, запълнено със сух въздух или инертен газ.

Най-широко употребявани:

          Стандартен стъклопакет: 
дебелина на стъклопакета 24 мм., две прозрачни флоатни стъкла по 4 мм., дистанционер 16 мм., топлоизолация 2,8 W/sqmK, шумоизолация 32 dB, преминаване на дневна светлина 91% ;

Стъклопакет с нискоемисийно К стъкло: 
дебелина на стъклопакета 24 мм., прозрачно флоатно К – стъкло и прозрачно флоатно бяло стъкло 4 мм., дистанционер 16 мм., топлоизолация 2,9 W/sqmK, шумоизолация 32 dB, преминаване на дневна светлина 91% ;

Топлоизолацията на стъклопакета се определя :
– От разстоянието между отделните стъкла /след 16 мм разстояние между стъклата не води до съществено подобряване/ ;
– От дебелината на стъклопакета – в малка степен;
– От типа на стъклото